stt-tam-trang

Chút se lạnh đầu mùa đông

Em thèm chút lạnh đầu mùa, thèm hơi ấm bàn tay, thèm được tựa vào bờ vai của mùa Đông, cảm nhận chút giá rét trong từng mạch thở. Mùa Đông, ...
loading...