Đố-vui-hại-não

Đố Vui Hại não - Tôi là cái gì?

 Đố Vui Hại não -  Tôi là cái gì?  Câu đố trí tuệ vui hại não Tôi là cái gì? Tui dài khoảng gần gang tay, được trang điểm bởi một túm lô...
loading...