Đố Vui

Đố Vui Hại não - Tôi là cái gì?

 Đố Vui Hại não -  Tôi là cái gì?  Câu đố trí tuệ vui hại não Tôi là cái gì? Tui dài khoảng gần gang tay, được trang điểm bởi một túm lô...

Những câu đố vui hại não hay nhất

Những Câu đố vui vui hại não hay nhất, Tổng hợp Câu đố vui  hay hại não nhất. Những Câu đố vui vui có đáp án ...gồm nhiều thể loại ĐỐ VUI : ...

tại sao bà ta chết? ai trả lời được :v

Trong 1 cuộc thi vấn đáp: GV: Trên 1 máy bay có 500 cục gạch, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục? HS: Dễ quá! 499 cục . . … GV: Làm thế nào tron...
loading...