Thơ mùa đông - Lại đã thêm một mùa đông nữa đến!

Thơ mùa đông - Lại đã thêm một mùa đông nữa đến! chào mùa đông se lạnh

Lại đã thêm một mùa đông nữa đến!
 Phố ngoài kia như vội sớm lên đèn
 Hoa sữa muộn mằn cố thơm cuối vụ 
Người qua đường trong sương sớm lạ - quen…
Thơ mùa đông - Lại đã thêm một mùa đông nữa đến!

Ở cuối phố, cây vàng thêm lớp nữa! 
Cứ chen nhau đẩy thuyền lá đầy đường 
Xui bước chân những ai người khác lạ 
Lại chạnh lòng phiêu bạt nhớ cố hương…


Hà Nội phố - Hà Nội đông nữa đến! 
Hà Nội trầm tư trong gió bấc đầu mùa 
Hà Nội trở mình trong những đêm chớm lạnh 
Đừng xui tình nhớ lại chuyện ngày xưa.

Anh có nhớ câu thơ về Hà Nội? 
Liệu có ai đi ngang cửa không vào? 
Cái cánh buồm của một thời hoa đỏ, 
Đến bây giờ xa thẳm tận phương nao?

(Lại Đã Đông Rồi - Thụy Thảo)
loading...