Stt thôi kệ ... stt tâm trạng

Stt thôi kệ ... stt tâm trạng 
"Thôi kệ chuyện gì rồi cũng qua

Chẳng có điều chi để phiền hà
Thế thái nhân tình xưa nay vậy
Giận, hờn, than, trách chỉ hại ta

Stt thôi kệ ... stt tâm trạng
Một đời: ai cũng muốn được vui
Được yêu, hạnh phúc, hưởng ngọt, bùi
Nhưng chốn ta bà là kiếp tạm
Mấy ai tránh khỏi những ngậm ngùi
Thôi kệ chuyện gì rồi cũng xong
Như sông lớn nhỏ cũng xuôi dòng
Giàu, khó, sang, hèn khi nhắm mắt
Cũng là cát bụi thoảng hư không...!"
loading...