stt mối tình đầu tiên - Stt tâm trạng

stt mối tình đầu tiên - Stt tâm trạng
Stt tâm trạng - stt mối tình đầu tiên
Mối tình đầu tiên :
• Đôi khi lại không phải...
• Là người mà bạn dành tặng nụ hôn đầu...
• Hay là người mà bạn hẹn hò lần đầu tiên...

Mà mối tình đầu tiên :
• Chính là người mà cho dù...
• Bạn có gặp gỡ ai ngoài kia đi chăng nữa...
• Thì bạn cũng sẽ vô tình so sánh với người đấy...
Và là người :
• Mà dẫu bạn đã cố quên biết bao lần...
• Thì họ vẫn lì lợm ở lại trong tim của bạn...
Lúc ấy :
• Họ mới chính là...
• Người Yêu Đầu Tiên Của Bạn...
loading...