stt hay -Một chút nóng giận. sẽ khiến ta mất đi rất nhiều thứ!!

stt hay -Một chút nóng giận. . .  ...sẽ khiến ta mất đi rất nhiều thứ!!

Trước khi làm điều gì đó. . . 
* Hãy suy nghĩ xem nó đúng . . . 
...hay sai. . . 
* Và. . . 
* Trước khi giận ai đó. . . 
* Hãy thử đặt mình vào vị trí đó. . .
...hoàn cảnh đó. . .
* Quan trọng hơn. . .
- Đừng vội nói giận . . .
...mà hãy nghe người có lỗi nói. . .
* Vì:
* Một chút nóng giận. . .
...sẽ khiến ta mất đi rất nhiều thứ!!
loading...