Stt giá như...

Stt giá như...  
-:- Giá như :
• Một lần cậu đứnq ở vị trí của tớ…
• Mà nhìn nhận về mọi chuyện…

• Cậu sẽ thấy tớ như thế nào. . .
. . .Khi cậu vô tâm với cảm xúc của tớ ..!.
• Cậu sẽ thấy tớ mệt mỏi ra sao…
. . .Khi cứ chạy theo bóng dáng
cậu..!.
• Cậu sẽ thấy cảm giác tớ chợt nhói đau…
. . .Khi thấy cậu vui cười bên cạnh ai đó…!.
• Cậu sẽ thấy tớ dường như đã chẳng thể đứng vững với niềm tin về nơi cậu nữa..!.
-:- Và giá như
• Có một ai khác đối với cậu..
. . .Như cậu đối với tớ bây giờ…
• Cậu sẽ hiểu…
Stt giá như... 
stt giá như -:- Và giá như… • Có một ai khác đối với cậu.. . . .Như cậu đối với tớ bây giờ… • Cậu sẽ hiểu… Stt giá như...
Stt giá như...
♥ Giá như…
Yêu Thương có thể “save” lại được
♥ Và….
Nỗi Đau có thể … “delete” đi
♥ Thì sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là ” nước mắt “…
loading...