447 Câu đố vui, Câu đố trí tuệ hay hại não nhất có đáp án

Tổng hợp hơn 447 Câu đố vui,Câu đố trí tuệ hay hại não nhất có đáp án ,Tổng hợp những câu đố vui hay nhất, hại não nhất. Những câu đố vui hay nhất, câu đố mẹo có đáp án hài hước troll trên nhiều lĩnh vực khác nhau đố vui toán học câu đố dân gian Việt Nam và nước ngoài

Xem đáp án Câu đố vui hay hại não ở dưới cùng
Tổng hợp hơn 447 Câu đố vui,Câu đố trí tuệ hay hại não nhất có đáp án ,Tổng hợp những câu đố vui hay nhất, hại não nhất. Những câu đố vui hay nhất, câu đố mẹo có đáp án hài hước troll trên nhiều lĩnh vực khác nhau đố vui toán học câu đố dân gian Việt Nam và nước ngoài

- Câu đố vui, Câu đố hại não số 1: Ăn đàng miệng ra đàng lưng Động đến hai sừng thì vãi c ứt ra

- Câu đố vui, Câu đố hại não số 2: Ăn không đủ no


- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 3: Ăn trước mà lại ăn thừa Mỗi ngày hai bữa sớm trưa nhọc nhằn

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 4: Anh đỏ liếm đít chị đen Chị thì chẳng nói, ăn quen liếm hoài.

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 5: Anh đứng bên ni sông Em đứng bên tê sông Đuổi nhau kỳ cùng Chẳng bắt được nhau

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 6: Anh ngồi đâu em cũng ngồi hầu Yêu em anh mới mớm trầu cho em

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 7: Ao tròn vành vạnh Nước lạnh như tiền Con gái như tiên Trần mình xuống lội

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 8: Ba cây sinh một quả Ra rả toàn những hạt

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 9: Ba con, bốn lưỡi, mười chân . Một lưng mặc áo, hai lưng ở trần

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 10: Ba ông lỏng chõng, cõng bà trụ vương Súng nổ tứ phương, Không đường mà chạy

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 11: Ba ông ngồi ghế Một ông cậy thế Một ông cậy thần Một ông tần ngài Đút vòi vô lửa

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 12: Ba tháng cuốn cờ bồng con đỏ Một phen cởi giáp cứu dân đen

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 13: Ba thằng lỏng thỏng, cõng thằng đen thui

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 14: Ba thằng nó ở ba thôn Đến khi nó chết nó dồn vào nhau

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 15: Bằng cái đĩa, sỉa xuống ao Ba quân thiên hà đào hoài không lên

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 16: Bằng cái đĩa, sỉa xuống ao (2) Ba mai chín cuốc mà đào không lên.

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 17 : Bằng cái đĩa, sỉa xuống ao (3) Đào không thấy lấy không lên.

-Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 18: Bằng cái hạt mít, đít lại có lông Đến ngày giỗ ông, đem ra làm thịt

-Câu đố vui ^ Câu đố hại nãosố 19: Bằng cái lá đa đi xa về gần

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 20: Bằng  cái ống lươn nuốt cả thuyền buồm Nuốt cả ca-nô Nuốt sông, nuốt bể, nuốt  hồ Nuốt ba trái núi không no miệng nầy

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não số 21: Bằng cây sào, lao vô bụi

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 22: Bằng con gà rằn, nằm lăn trong bụi

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 23: Bằng lá tre ngo ngoe dưới nước.

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 24: Bằng một bước mà bước không qua

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 25: Bằng trang cái nón cả bọn được nhờ

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não26 : Bì bà bì bạch trắng bạch như cò Ôm lưng bóp vú léo co lên giường

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 27: Bị vặn bị trói bị gài Mà lại đội nặng, hàng ngày khổ đau.

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 28: Bốn  anh cùng chung một nhà Cùng sinh một giáp cùng ra một hình Một anh thì  đõ cống sinh Một anh quỉ quái như tinh trong nhà Một thì xấu nết na Một  anh ăn vụng cả nhà đều ghen

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 29: Bốn  bên kín cổng cao thành Sông không có Bốn bên kín cổng cao thành Sông không có nước, cá giành  vào ra Voi đi đến đó chẳng qua Hai bên văn võ nghĩa mà làm sao

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 30: Bốn bên thành luỹ hiểm cao Có một thằng trọc nhảy vào nhảy ra

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 31: Bốn bên thành quách luỹ cao Muốn chơi con nào, nắm óc kéo ra

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 32: Bốn con cùng ở một nhà Được mẹ chia của tách ra mỗi người

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 33: Bốn cột một kèo Có lọ mắm heo, mèo bò không tới

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 34: Bốn  o trong tỉnh mới ra Nước da trắng toát như hoa cúc tần Một anh công tử  tần ngần Một vòi tong tỏng như cần câu tre

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 35: Bùng bình là bùng bình bầu Cái răng ở dưới cái đầu ở trên

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 36: Bưng một thúng ngọc Đổ vào thâm cung Trên cùng có lỗ tròn tròn Có người quân tử ru con cả ngày

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 37: Buổi  xuân xanh người chuộng, kẻ yêu Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan  Lòng không dạ đói lang thang Thương người quân tử hai hàng chong chong.

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 38: Cả nhà có một bà ăn cơm hớt

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 39: Cái chặt không đứt, bứt không rời

- Câu đố vui ^ Câu đố hại não 40: Cái chi bằng cái cổ cò Ăn ba bốn rú (núi) chẳng no cái diều

Đáp án

Câu đố vui hay hại não số 1: Cái bào gỗ.
Câu đố vui hay hại não số 2: Bánh ít.
Câu đố vui hay hại não số 3: Bát đĩa.
Câu đố vui hay hại não số 4:  Nấu ăn
Câu đố vui hay hại não số 5: Hai tai cối xay lúa
Câu đố vui hay hại não số 6: Cái ống nhổ
Câu đố vui hay hại não số 7: Bánh trôi
Câu đố vui hay hại não số 8: Nồi cơm
Câu đố vui hay hại não số 9: Người thợ cày và con trâu
Câu đố vui hay hại não số 10: Ông Táo, Nồi rang bắp
Câu đố vui hay hại não số 11: Bể thụt lửa
Câu đố vui hay hại não số 12: Cây bắp
Câu đố vui hay hại não số 13: Ông Táo
Câu đố vui hay hại não số 14: Miếng trầu
Câu đố vui hay hại não số 15: Mặt trăng
Câu đố vui hay hại não số 16: Bóng mặt trăng, mặt trời
Câu đố vui hay hại não số 17: Mặt Trăng
Câu đố vui hay hại não số 18: Củ hành khô
Câu đố vui hay hại não số 19: Bàn chân
Câu đố vui hay hại não số 20: Ống đựng tranh vẽ
Câu đố vui hay hại não số 21: Con rắn
Câu đố vui hay hại não số 22: Trái Thơm (Trái khóm)
Câu đố vui hay hại não số 23: Con đỉa
Câu đố vui hay hại não số 24: Cái bóng
Câu đố vui hay hại não số 25: Nồi cơm
Câu đố vui hay hại não số 26: Bánh dầy
Câu đố vui hay hại não số 27: Cái rế
Câu đố vui hay hại não số 28: Chuột cống, nhắt,chù và đồng
Câu đố vui hay hại não số 29: Cờ tướng
Câu đố vui hay hại não số 30: Lu nước và cái gáo
Câu đố vui hay hại não số 31: Bàn cờ tướng
Câu đố vui hay hại não số 32: Ấm chén
Câu đố vui hay hại não số 33: Con bò
Câu đố vui hay hại não số 34: Bộ đồ trà
Câu đố vui hay hại não số 35: Cái nơm cá
Câu đố vui hay hại não số 36: Xay lúa
Câu đố vui hay hại não số 37: Cây tre
Câu đố vui hay hại não số 38: Đôi đũa bếp (cả)
Câu đố vui hay hại não số 39: Nước
Câu đố vui hay hại não số 40: Cái rựa


 Trang 2 || Trang 3 || Trang 4 || Trang 5
loading...